Проектирайте с мощните, гъвкави характеристики на AutoCAD, водещо приложение за 2D и 3D проектиране и конструиране в световен мащаб. С мощните 3D инструменти, създаващи всякакви форми, AutoCAD предлага иновации, които да повишават ефективността при проектиране и документиране, а инструментите за за програмиране, в комбинация с множеството допълнителни модули за разширение предоставят най-доброто по отношение на гъвкавостта, като Ви помагат да настроите софтуера според собствените Ви нужди и метод на работа.

AutoCAD е CAD-софтуерно приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране ичертане. Разработва се и се продава от компанията Autodesk. Излиза за пръв път през декември 1982 г. Първоначалната идея била програмата да бъде по-евтина алтернатива на съществуващите по това време CAD-приложения, като в същото време дава повече възможности за специфични разширения, разработвани от потребителите. AutoCAD е и една от първите CAD-програми, работещи на персонален компютър.

Първите версии на AutoCAD използват примитиви (линии, полилинии, окръжности, дъги и текст) за конструиране на по-сложни обекти. От средата на 90-те, AutoCAD започва да поддържа потребителски обекти чрез С++ приложно-програмен интерфейс (API). Съвременните версии на AutoCAD включват системи за моделиране на плътни тела и инструменти за тримерно моделиране.

Вижте: Съдържание на курс - AutoCAD 2D

Видео уроци

 • Работно пространство и работна среда : 10:06
 • Линия - изчертаване, модифициране, маркиране, изтриване : 10:02
 • Лента за състоянията, мащабиране и панорамиране на изгледа : 09:59
 • Отваряне на нов документ, съхраняване и работа с документи : 11:15
 • Абсолютни координати : 10:33
 • Относителни декартови координати : 06:35
 • Относителни полярни координати : 06:33
 • Динамичен дисплей : 06:09
 • Задаване на мярна единица : 13:33
 • Помощна мрежа, долепване към мрежа : 13:49
 • Ортогонален режим и полярно трасиране : 13:41
 • Селектиране на точни места в обекта : 15:39
 • Подравняване на обекти с трасиращи точки : 06:22
 • Линия, вектор, полилиния : 19:27
 • Ревизирани области, елипса, елиптична дъга, точка : 06:38
 • Допълнителни команди за арки, окръжности и елипси : 11:16
 • Плавни криви и криви с полилинии : 07:49
 • Копиране, огледално копиране, успоредно копиране : 09:35
 • Завъртане, преместване, прекъсване в точки : 08:29
 • Свързване на обекти : 11:59
 • Масиви : 10:12
 • Разделяне на обект на сегменти с равни дължини и на определени дължини : 03:56
 • Създаване на стил за оразмеряване : 14:56
 • Настройка на страницата Text : 05:58
 • Настройка на страниците Fit, Primary Units : 14:50
 • Настройка на страниците Alternate Units, Toleraces : 12:11
 • Видове размери : 13:36
 • Допълнителни настройки на размер : 33:42
 • Стени : 10:11
 • Врати, чертаене с отместване : 08:06
 • Прозорци : 02:52
 • Оразмеряване : 16:24
 • Копие и завъртане на чертеж : 07:48
 • Създаване, добавяне на цвят, дебелина на линия, тип на линия : 13:42
 • Прехвърляне на обекти от един слой в друг : 10:49
 • Изтриване на слой, изчертаване на обекти в определен слой : 17:32
 • Мащаб на типовете линии : 05:00
 • Работа с блокове: Създаване : 11:46
 • Работа с блокове: Вмъкване : 07:41
 • Работа с блокове: Редактиране : 03:05
 • Работа с блокове: Библиотека, вмъкване на обект от библиотека : 24:05
 • Стандартни защриховки : 09:21
 • Потребителски защриховки : 15:30
 • Градиенти : 13:19
 • Редактиране : 14:11
 • Текст : 12:41
 • Създаване на поли линия : 05:52
 • Допълнителни работни прозорци в страницата Layout : 08:15
 • Отпечатване на чертежа : 11:53
 • Дебелина на линиите при отпечатване : 02:49
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 1 : 21:01
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 2 : 15:34
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 3 : 10:57
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 1 : 09:44
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 2 : 21:54
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 3 : 10:54
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Супер защриховки : 04:55
 • Извличане на информация от чертеж - Част 1 : 21:12
 • Извличане на информация от чертеж - Част 2 : 24:24

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +