Техник – озеленител   
6220101 Цветарство - трета 
6220102 Парково строителство и озеленяване - трета
-------------------------------------------------------
Озеленител  
6220201 Цветарство - втора
6220202 Парково строителство и озеленяване - втора
-------------------------------------------------------
Работник в озеленяването  
6220301 Озеленяване и цветарство - първа
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +