Техник - рибовъд  
6240101 Рибовъдство - трета
-------------------------------------------------------
Техник по промишлен риболов и аквакултури  
6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
-------------------------------------------------------
Рибовъд  

6240301 Рибовъдство - втора
-------------------------------------------------------
Работник в рибовъдството  
6240401 Рибовъдство – първа 
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +