Фирмени обучения

corporate ban

ЕГ Консулт има множество успешно реализирани обучения на фирми от различни браншове, неправителствени организации, държавни, общински, образователни и социални институции.

Предлагаме специализирано и езиково обучение и професионална квалификация или преквалификация както на служителите, така и на ръководния персонал на фирмата.

ЕГ Консулт работи със специалисти и преподаватели с отлична подготовка и с голям практически опит, внимателно подбрани, за да отговорят на необходимостта на организациите да се развиват, да изграждат отлични екипи, ефективни лидери, за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели

Индивидуален подход към всеки клиент

За организиране и провеждане на обучението ние Ви предлагаме следните услуги:

- избор на тема и вид на обучението, като на Ваше разположение е екип от консултанти

- съгласуване на темите според Вашите индивидуални предпочитания.

- избор на лектор - предлагаме лектори, като съобразяваме специфичните потребности на обучаваната организация с неговия професионален опит с цел постигане на оптимални резултати.

- подготовка на материали - ще обсъдим с Вас казуси от ежедневието и проблеми при работата с екипа, с партньори и с клиенти.

- разработване на материали за тренинга с включване на примери от практиката, ролеви игри и решаване на реални казуси

- използване на съвременни аудиовизуални средства.

- съгласуване на всички материали с възложителите

Професионална квалификация или преквалификация:

Предлагаме обучение по професия или по част от професия според изискванията на фирмата-заявител

Семинари и курсове:

Мениджмънт

Маркетинг и продажби

Успешните продажби

Изградане на Търговски Екип

Изграждане на търговска марка

Изкуството на водене на преговори

Бизнес комуникация

Умения и техники за презентиране

Фасилити мениджмънт 

Международен маркетинг

Техника и управление на външнотърговската дейност

Счетоводство и финанси

Данъци и финансова администрация

Бизнес стил, етикет и протокол

Time Management - Управление на задачите, времето и приоритетите

Стрес мениджмънт 

Компютърно обучение

Туризъм

Хотелиерство

Обслужващи дейности в туризма

Организатор на туристическа агентска дейност

Екскурзоводско обслужване

Туристическа анимация

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +