Брокер  
3410301 Недвижими имоти - трета
------------------------------------------------------- 
Търговски представител  
3410401 Търговия на едро и дребно - трета
------------------------------------------------------- 
Сътрудник в маркетингови дейности   
3420201 Маркетингови проучвания - втора
-------------------------------------------------------

Организатор Интернет приложения  
4820401Електронна търговия- трета
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +