Microsoft Excel е една от най-популярните и необходими програми за деловия човек. Тя дава възможност на всеки потребител с лекота да създава и редактира таблични документи, да ги оформя по подходящ начин, да създава нагледни диаграми, да прави изчисления, да обработва данни в голям обем и разбира се да ги подготвя за печат.

Microsoft Excel е програма за електронни таблици, част от MS Office - пакетът, създаден от Microsoft. Excel позволява ефикасно да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се създават отчети и диаграми. 

Курса е подходящ за офисни служители и мениджъри на всякакви нива, ръководители, секретари, счетоводители, икономисти, аналитици, логисти и много други специалисти, които правят първите си стъпки в усвояването на програмата Microsoft Excel.

След завършване на курса Вие ще можете: 

 • Лесно да създавате и оформяте електронни таблици  
 • Да манипулирате с данните в тях   
 • Да извършвате изчисления в таблиците с помощта на формули и функции.   
 • Да създавате диаграми за онагледяване на данните  
 • Ефективно да работите с големи таблици (бази данни) да сортирате и да филтрирате информацията в тях  
 • Да подготвяте за печат и да отпечатвате таблиците  
 • Да защитавате информацията в работните листа и книги.

Вижте: Съдържание на курс - Excel 2010

Видео уроци

 • Работна среда на програмата Excel 2010 - Част 1 : 24:12
 • Работна среда на програмата Excel 2010 - Част 2 : 19:05
 • Формули - Част 1 : 28:18
 • Формули - Част 2 : 08:54
 • Формули - Част 3 : 05:46
 • Диаграми : 36:04
 • Бутони в програмата - Пивот таблици : 35:25
 • Задачи с таблици и формули - Упражнение 1 : 24:53
 • Задачи с таблици и формули - Упражнение 2 : 22:03
 • Задачи - Page Break : 05:56
 • Задачи - Функцията IF : 12:48
 • Задачи - Pivot table : 09:10
 • Задача с таблици, форматиране на данни и диаграма : 22:46
 • Задача - Работа с форматиране на часове и валута : 14:55
 • Комплексна задача : 41:10
 • Задачи - Формули,функции и формат данни : 19:23
 • Задачи - Таблица, форматиране : 13:49
 • Задачи - Пресмятания счетоводен баланс : 12:12
 • Задачи - Функции и % : 22:12
 • Задачи - Комплексна задача : 12:54

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +