Издавани документи

При завършване на обучението и успешно полагане на държавен изпит курсистът получава следните документи, издадени от Министерството на образованието и науката, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация.
 
Свидетелство за професионална квалификация
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.  
 
Удостоверение за професионално обучение
За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.
  
Сертификат
Издава се при успешно завършване на курс, семинар, специализирано или езиково обучение. 
  
Europass
Центровете за професионално обучение, лицензирани от НАПОО, имат право да издават Europass приложение към свидетелството за професионална квалификация и удостоверението за професионално обучение.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +