Преподаватели

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова Специалист: Графичен дизайн

Опит: 15 Години

Общо: 393 Урок (а)

Email: office@eg-consult.eu

Уебсайт: http://www.egconsult.eu/

Преподавател по графичен дизайн

Лист с уроци

 • Основи на цифровите изображения : 17:19
 • Обединение, сечение и изваждане : 05:21
 • Цветови режими : 20:26
 • Изключване : 04:43
 • Запознаване с работната област : 36:13
 • Модифициране на тела с помоща на логически операции : 28:02
 • Интерфейс на програмата - Част 1 : 08:58
 • Преместване на обекти : 10:36
 • Интерфейс - Работна среда 1 : 15:49
 • Завъртане на обекти : 08:33
 • Интерфейс - Работна среда 2 : 23:47
 • Промяна на ориентацията : 25:31
 • Инструменти за избор на цветове : 12:06
 • Преминаване от триизмерен в двуизмерен изглед : 16:47
 • Инструменти за пикселно рисуване : 20:23
 • Задаване на дебелина и широчина на поли линия : 10:53
 • Инструменти за пикселно редактиране : 08:06
 • Команди Convert to Solid и Convert to Surface : 18:13
 • Инструменти за селектиране и трансформация : 23:50
 • Extrude, опции : 26:59
 • Слоеве : 12:40
 • Presspul, опции : 19:18
 • Blending Options : 07:09
 • Екструдиране по пътечка и под ъгъл : 34:25
 • Видове текст : 16:45
 • Екструдиране на сложна фигура : 11:10
 • Векторни пътечки : 11:36
 • Потребителска координатна система : 08:05
 • Филтри : 16:50
 • Заобляне на тела : 05:02
 • Цветова и тонална корекция: Упражнение 1 : 15:23
 • Упражнение : 31:25
 • Цветова и тонална корекция: Упражнение 2 : 17:02
 • Loft - общт преглед : 09:36
 • Цветова и тонална корекция: Упражнение 3 : 09:37
 • Опции Cross - sections only : 08:01
 • Фотокулаж: Упражнение 1 : 19:41
 • Опции Path : 15:53
 • Фотокулаж: Упражнение 2 : 21:03
 • Опции Guides : 14:13
 • Работа с група растерни изображения: Упражнение1 : 13:22
 • Sweep : 15:43
 • Работа с група растерни изображения: Упражнение2 : 29:12
 • Revolve : 06:14
 • Изработване на векторно лого: Упражнение 1 : 20:34
 • Команди Sweep и Revolve - Упражнение : 23:41
 • Изработване на векторно лого: Упражнение 2 : 27:12
 • Ruled mashes и Tabulated mashes : 07:49
 • Растерна корекция: Упражнение 1 : 27:26
 • Edge 3D mashes и Revolved mashes : 10:39
 • Растерна корекция: Упражнение 2 : 18:24
 • 2D face, 3D face и 3D mash : 11:12
 • Упражнения: Маска 1 : 10:18
 • Команди за повърхнини - Упражнение : 18:57
 • Упражнения: Изработване на 3D рамка : 17:49
 • Лентата Solid Editing - 1 част : 24:50
 • Упражнения: Маска 2 : 18:56
 • Лентата Solid Editing - 2 част : 21:04
 • Изработване на банери: Упражнение 1 : 10:53
 • Команда Flat Shot : 11:08
 • Изработване на банери: Упражнение 2 : 20:30
 • 2D блокове от 3D модели - Упражнение : 26:40
 • Изработване на банери: Упражнение 3 : 11:28
 • Довършване на изгледа : 08:57
 • Фотокорекция: Оцветяване на изображение : 26:40
 • Камери и изгледи : 20:06
 • Фотокорекция: Фоторетуш : 14:15
 • Стандартни и потребителски материали : 37:59
 • Проектиране на рекламна витрина: Упражнение 1 : 18:03
 • Viewports : 13:14
 • Проектиране на рекламна витрина: Упражнение 2 : 14:44
 • Навигация : 05:40
 • Упражнения: Упражнение 1 : 20:34
 • Command Panel - създаване на обекти : 20:10
 • Упражнения: Упражнение 2 : 09:23
 • Command Panel - модифициране на обекти : 08:13
 • Упражнения: Упражнение 3 : 08:29
 • Pivot point, модификатори : 43:25
 • Инструменти : 40:26
 • Команди Units и Clone, базови и съставни обекти : 24:54
 • Функцията Live Trace : 12:25
 • Записване на файл. Обединяване на обекти от 2 файла : 20:54
 • Функцията Live Trace: Упражнение : 10:28
 • Aнимиране на обекти : 46:11
 • Създаване на фигури : 36:09
 • Координатни системи. Инструменти Snap и Align : 27:57
 • Селектиране и подравняване : 29:27
 • Фигури : 21:00
 • Геометрично преобразуване на обектите : 31:55
 • Модификатор струговане. Работа с материали : 46:02
 • Рисуване в Adobe Illustrator : 40:12
 • Модификатори на плътни тела : 44:52
 • Цветове и оцветяване : 47:09
 • Текстура Multi / Sub - Object и релеф : 46:46
 • Текст 1 : 32:50
 • Създаване на бутилка : 46:13
 • Текст 2 : 09:25
 • Довършване на вътрешността на бутилката : 09:10
 • Слоеве : 28:56
 • Създаване на тапа. Артефакти : 37:10
 • Инструментите Gradient и Blend Tool 1 : 43:11
 • Светлина, като от прозорец върху бaлон : 45:44
 • Инструментите Gradient и Blend Tool 2 : 06:11
 • Работа със светлинни източници : 45:15
 • Четки в Adobe Illustrator : 43:37
 • Визуализиране на файл от AutoCAD - 1 част : 49:00
 • Ефекти 1 : 22:56
 • Визуализиране на файл от AutoCAD - 2 част : 42:57
 • Ефекти 2 : 06:49
 • Движение на камера по пътечка : 45:45
 • Изисквания за предпечат и цветоотделяне 1 : 25:28
 • Работно пространство : 45:44
 • Изисквания за предпечат и цветоотделяне 2 : 17:48
 • Основни менюта, панели : 44:58
 • Палитрата Symbols : 29:15
 • Работа с форми и градиентно запълване : 49:06
 • Упражнение Live Trace : 11:19
 • Шарки и украшения, прозрачно : 42:39
 • Среда на програмата Word 2010 - Част 1 : 22:32
 • Символи - създаване, редактиране и управление, филтри : 45:27
 • Среда на програмата Word 2010 - Част 2 : 17:22
 • Motion tween и Classic tween анимация : 42:19
 • Работа с документ - Част 1 : 12:21
 • Shape tween анимация, бутони, маски : 40:10
 • Работа с документ - Част 2 : 11:58
 • Action Script - създаване на игра на флаш : 45:35
 • Работа с документ - Таблици : 08:49
 • Работа с документ - Изображения : 12:37
 • Бутон Insert - Oпций Illustrations/Links/Header/Footer/Symbols : 26:15
 • Упражнение върху бутони и Action Script : 44:31
 • Бутон Insert - Page Layout : 15:31
 • Летяща пеперуда - Създаване : 11:44
 • Кутия Paragraph/Arrange - Функиций за проверка и редакция на текст : 17:02
 • Летяща пеперуда - Добавяне на вместена анимация : 16:46
 • Кутия Paragraph/Arrange - Обобщение : 22:00
 • Летяща пеперуда - Лупа ефект : 17:04
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 1 : 20:07
 • Рекламен банер : 44:26
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 2 : 08:14
 • Импортиране на swf файл, създаване на сложна анимация : 47:00
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 3 : 08:28
 • Движение с шарнирни връзки и морфинг : 29:00
 • Създаване на рекламна брошура : 14:44
 • Работа със звук, конвертиране на видео в f4v форматтиране : 45:20
 • Създаване на туристическа реклама : 16:35
 • Добавяне на видео : 09:04
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 1 : 09:29
 • Работа с текст : 44:05
 • Обложка на книга - Упражнение 1 : 23:28
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 2 : 15:15
 • Обложка на книга - Упражнение 2 : 18:22
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 3 : 13:05
 • Изграждане на интернет страница - Упражнение 1 : 20:00
 • Упражнения - Работа с shape : 08:57
 • Изграждане на интернет страница - Упражнение 2 : 21:23
 • Упражнения - Изработване на гаранционна карта : 17:28
 • Каталог - Упражнение 1 : 24:56
 • Каталог - Упражнение 2 : 14:31
 • Упражнения - Работа с shape, текст и рамки : 12:52
 • Ретуш - Упражнение 1 : 26:38
 • Упражнения - Текст в колони/Хиперлинк : 04:31
 • Ретуш - Упражнение 2 : 15:25
 • Упражнения - Форматиране на текст : 06:09
 • Работа с четки в Adobe Photoshop - Упражнение 1 : 29:01
 • Упражнения - Форматиране на таблица : 14:17
 • Работа с четки в Adobe Photoshop - Упражнение 2 : 20:30
 • Работна среда на програмата Excel 2010 - Част 1 : 24:12
 • Изработване на покана - Упражнение 1 : 28:20
 • Работна среда на програмата Excel 2010 - Част 2 : 19:05
 • Изработване на покана - Упражнение 2 : 12:24
 • Формули - Част 1 : 28:18
 • Изработване на корица на списание - Упражнение 1 : 13:52
 • Формули - Част 2 : 08:54
 • Изработване на корица на списание - Упражнение 2 : 16:44
 • Формули - Част 3 : 05:46
 • Фотокулаж с ефекти от маска - Упражнение 1 : 27:44
 • Диаграми : 36:04
 • Фотокулаж с ефекти от маска - Упражнение 2 : 06:58
 • Бутони в програмата - Пивот таблици : 35:25
 • Изработване на векторни лога - Упаржнение 1 : 13:42
 • Задачи с таблици и формули - Упражнение 1 : 24:53
 • Изработване на векторни лога - Упаржнение 2 : 09:25
 • Задачи с таблици и формули - Упражнение 2 : 22:03
 • Изработване на векторни лога - Упаржнение 3 : 10:48
 • Задачи - Page Break : 05:56
 • Визитки - Упражнение 1 : 24:26
 • Задачи - Функцията IF : 12:48
 • Визитки - Упражнение 2 : 10:57
 • Задачи - Pivot table : 09:10
 • Визитки - Упражнение 3 : 06:31
 • Задача с таблици, форматиране на данни и диаграма : 22:46
 • Изображение в изображението 1 : 30:24
 • Задача - Работа с форматиране на часове и валута : 14:55
 • Изображение в изображението 2 : 07:55
 • Комплексна задача : 41:10
 • Brand web design - Упражнение 1 : 34:09
 • Задачи - Формули,функции и формат данни : 19:23
 • Brand web design - Упражнение 2 : 15:37
 • Задачи - Таблица, форматиране : 13:49
 • Упражнения - Brand web design 3 : 14:43
 • Задачи - Пресмятания счетоводен баланс : 12:12
 • Упражнения - Флайер 1 : 15:13
 • Задачи - Функции и % : 22:12
 • Упражнения - Флайер 2 : 17:43
 • Задачи - Комплексна задача : 12:54
 • Изработване на билборди - Билборд 1.1 : 13:50
 • Интерфейс на програмата - Част 2 : 13:51
 • Изработване на билборди - Билборд 1.2 : 10:50
 • Интерфейс на програмата - Част 3 : 09:45
 • Изработване на билборди - Билборд 2.1 : 11:44
 • Интерфейс на програмата - Част 4 : 06:52
 • Изработване на билборди - Билборд 2.2 : 10:51
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 1 : 19:06
 • Кулаж от група растерни обекти -Упражнение 1 : 14:36
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 2 : 08:38
 • Кулаж от група растерни обекти -Упражнение 2 : 11:31
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 3 : 15:13
 • Кулаж от група растерни обекти -Упражнение 3 : 09:23
 • Работа с текст и текстови рамки - Част 1 : 37:49
 • Моделиране на WEB бутони - 1 : 07:19
 • Работа с текст и текстови рамки - Част 2 : 05:29
 • Моделиране на WEB бутони - 2 : 07:22
 • Създаване на таблици - Текст по пътечка : 17:49
 • Моделиране на WEB бутони - 3 : 10:58
 • Рисуване в InDesign - Част 1 : 15:02
 • Моделиране на WEB бутони - 4 : 13:59
 • Рисуване в InDesign - Част 2 : 24:56
 • Проектиране на банери - размери и препозициониране : 26:09
 • Работа с цветове в обектите : 32:05
 • Създаване на корпоративен банер - 1 : 07:33
 • Страниране : 37:44
 • Създаване на корпоративен банер - 2 : 29:32
 • Обединяване на текст и графика : 09:23
 • 3D Банер - Упражнение 1 : 20:22
 • Работа със страници в панела Pages : 12:52
 • 3D Банер - Упражнение 2 : 14:35
 • Изрязване, подравняване и преобразуване на обекти : 29:45
 • Упражнения с градиенти, сенки и растер - 1 : 22:34
 • Усвояване на цветовете и разпечатването : 41:11
 • Упражнения с градиенти, сенки и растер - 2 : 10:33
 • Интегриране на In Design - Експортиране на документи : 27:33
 • Проектиране на векторно изображение - Част 1 : 37:27
 • Упражнение 1 - Text Warp : 16:46
 • Проектиране на векторно изображение - Част 2 : 15:32
 • Упражнение 2 - Text Warp : 23:59
 • Оформяне на каталог - Част 1 : 17:46
 • Упражнение 3 - Текст по пътечка : 18:25
 • Оформяне на каталог - Част 2 : 22:33
 • Упражнение 4 - Таблици : 14:46
 • Моделиране на група векторни обекти 1 - Част 1 : 21:04
 • Упражнение 5 – Многолистов календар : 25:18
 • Моделиране на група векторни обекти 1 - Част 2 : 23:32
 • Упражнение 6 - Панела Pages : 23:07
 • Моделиране на група векторни обекти 2 - Част 1 : 19:04
 • Упражнение 7 - Създаване на интерактивни бутони : 11:36
 • Моделиране на група векторни обекти 2 - Част 2 : 09:44
 • Упражнение 8 - Страниране, видове : 56:44
 • Проектиране на рекламен флайер - Част 1 : 17:24
 • Упражнение 9 - Създаване на картичка в InDesign : 14:54
 • Проектиране на рекламен флайер - Част 2 : 26:55
 • Упражнение 10 - Изработване на покана : 16:58
 • Дизайн на витрина - Част 1 : 13:16
 • Упражнение 11 - Страници от списание : 11:52
 • Дизайн на витрина - Част 2 : 25:23
 • Упражнение 12 - Работа с Frame Tool и Rectangle Tool : 07:49
 • Проектиране на меню - Част 1 : 28:29
 • Упражнение 13 - Флайери : 30:34
 • Проектиране на меню - Част 2 : 08:38
 • Интерфейс на програмата - Част 1 : 28:01
 • Оформяне на календар - Част 1 : 22:00
 • Интерфейс на програмата - Част 2 : 32:16
 • Оформяне на календар - Част 2 : 15:31
 • Функции и бутони : 31:27
 • Проектиране на постер - Част 1 : 26:03
 • Изработване на примерна презентация - Етапи в работата : 24:19
 • Проектиране на постер - Част 2 : 17:19
 • Изработване на примерна презентация - Работа в програмата : 23:38
 • Корпоративна реклама - флайер и лого - Част 1 : 32:27
 • Технологична последователност в проектирането на презентация - 1 : 16:23
 • Корпоративна реклама - флайер и лого - Част 2 : 03:44
 • Технологична последователност в проектирането на презентация - 2 : 21:01
 • Работа с ефекти - 1 : 22:43
 • Работа с ефекти - 2 : 19:06
 • Анимация : 33:53
 • Моделиране с Shape - Упражнение 1 : 22:43
 • Моделиране с Shape - Упражнение 2 : 15:43
 • Smart Art - Упражнение 1 : 19:28
 • Smart Art - Упражнение 2 : 11:07
 • Упражнения - Обработка на растерни изображения : 16:48
 • Упражнения - Таблици : 12:55
 • Взаимовръзка между PowerPoint, Excel и Word - 1 : 15:10
 • Взаимовръзка между PowerPoint, Excel и Word - 2 : 08:16
 • Работна среда на програмата CorelDRAW - Упражнение 1 : 33:07
 • Работна среда на програмата CorelDRAW - Упражнение 2 : 08:56
 • Описание на инструментите 1 - Част 1 : 32:42
 • Описание на инструментите 1 - Част 2 : 07:19
 • Описание на инструментите 2 - Част 3 : 23:27
 • Описание на инструментите 2 - Част 4 : 17:01
 • Описание на инструментите 3 - Част 5 : 22:17
 • Описание на инструментите 3 - Част 6 : 10:52
 • Описание на инструментите 3 - Част 7 : 05:13
 • Основи на векторното рисуване - Част 1 : 24:15
 • Основи на векторното рисуване - Част 2 : 12:08
 • Запазени знаци от векторен тип - Част 1 : 23:54
 • Запазени знаци от векторен тип - Част 2 : 11:39
 • Дизайн на визитки - Част 1 : 15:52
 • Дизайн на визитки - Част 2 : 11:42
 • Дизайн на визитки - Част 3 : 15:37
 • Дизайн на визитки - Част 4 : 25:12
 • Проектиране на векторна скица : 30:30
 • Създаване на дизайнерски продукт - Част 1 : 20:15
 • Създаване на дизайнерски продукт - Част 2 : 27:07
 • Индустриален дизайн - Част 1 : 18:26
 • Индустриален дизайн - Част 2 : 15:00
 • Векторна и растерна обработка на рекламен продукт - 1 : 15:50
 • Векторна и растерна обработка на рекламен продукт - 2 : 03:01
 • Изграждане на рекламен плакат - Част 1 : 19:28
 • Изграждане на рекламен плакат - Част 2 : 15:09
 • Проектиране на рекламен флайер : 27:49
 • Създаване на рекламни материали - Част 1 : 16:49
 • Създаване на рекламни материали - Част 2 : 14:53
 • Проектиране на страница за web сайт - Част 1 : 30:37
 • Проектиране на страница за web сайт - Част 2 : 08:29
 • Работно пространство и работна среда : 10:06
 • Линия - изчертаване, модифициране, маркиране, изтриване : 10:02
 • Лента за състоянията, мащабиране и панорамиране на изгледа : 09:59
 • Отваряне на нов документ, съхраняване и работа с документи : 11:15
 • Абсолютни координати : 10:33
 • Относителни декартови координати : 06:35
 • Относителни полярни координати : 06:33
 • Динамичен дисплей : 06:09
 • Задаване на мярна единица : 13:33
 • Помощна мрежа, долепване към мрежа : 13:49
 • Ортогонален режим и полярно трасиране : 13:41
 • Селектиране на точни места в обекта : 15:39
 • Подравняване на обекти с трасиращи точки : 06:22
 • Линия, вектор, полилиния : 19:27
 • Ревизирани области, елипса, елиптична дъга, точка : 06:38
 • Допълнителни команди за арки, окръжности и елипси : 11:16
 • Плавни криви и криви с полилинии : 07:49
 • Копиране, огледално копиране, успоредно копиране : 09:35
 • Завъртане, преместване, прекъсване в точки : 08:29
 • Свързване на обекти : 11:59
 • Масиви : 10:12
 • Разделяне на обект на сегменти с равни дължини и на определени дължини : 03:56
 • Създаване на стил за оразмеряване : 14:56
 • Настройка на страницата Text : 05:58
 • Настройка на страниците Fit, Primary Units : 14:50
 • Настройка на страниците Alternate Units, Toleraces : 12:11
 • Видове размери : 13:36
 • Допълнителни настройки на размер : 33:42
 • Стени : 10:11
 • Врати, чертаене с отместване : 08:06
 • Прозорци : 02:52
 • Оразмеряване : 16:24
 • Копие и завъртане на чертеж : 07:48
 • Създаване, добавяне на цвят, дебелина на линия, тип на линия : 13:42
 • Прехвърляне на обекти от един слой в друг : 10:49
 • Изтриване на слой, изчертаване на обекти в определен слой : 17:32
 • Мащаб на типовете линии : 05:00
 • Работа с блокове: Създаване : 11:46
 • Работа с блокове: Вмъкване : 07:41
 • Работа с блокове: Редактиране : 03:05
 • Работа с блокове: Библиотека, вмъкване на обект от библиотека : 24:05
 • Стандартни защриховки : 09:21
 • Потребителски защриховки : 15:30
 • Градиенти : 13:19
 • Редактиране : 14:11
 • Текст : 12:41
 • Създаване на поли линия : 05:52
 • Допълнителни работни прозорци в страницата Layout : 08:15
 • Отпечатване на чертежа : 11:53
 • Дебелина на линиите при отпечатване : 02:49
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 1 : 21:01
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 2 : 15:34
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 1 - Част 3 : 10:57
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 1 : 09:44
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 2 : 21:54
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Част 3 : 10:54
 • Упражнение “Изчертаване на план на къща“ 2 - Супер защриховки : 04:55
 • Извличане на информация от чертеж - Част 1 : 21:12
 • Извличане на информация от чертеж - Част 2 : 24:24
 • File, Edit : 12:43
 • View, Insert : 13:29
 • Format, Tools : 22:02
 • Draw, Dimension : 10:15
 • Modify, Windows : 08:55
 • Help, Express : 15:48
 • Специални термини : 09:16
 • Изгледи : 12:42
 • Команди : 13:16
 • Опции при изчертаване на примитиви : 21:18
 • Логически операции над тела : 08:30

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +