Услуги за личността

  81 Услуги за личността

Хотелиер 
8110101 Организация на хотелиерството  - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Администратор в хотелиерството 
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Ресторантьор 
8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетеринг- трета
--------------------------------------------------------------------------------
Готвач 
8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Сервитьор-барман 
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в заведенията за хранене и развлечения 
8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения - първа
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа
-------------------------------------------------------------------------------- 
Организатор на туристическа агентска дейност
8120101  Организация на туризма и свободното време - трета
8120102  Селски туризъм - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Екскурзовод 
8120302  Екскурзоводско обслужване  - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Аниматор в туризма
8120402  Туристическа анимация - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност 
8130101  Спортно-туристически дейности - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Фризьор 
8150101 Фризьорство - втора
8150102 Организация и технология на фризьорските услуги - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Козметик
8150201 Козметика - втора
8150202 Организация и технология на козметичните услуги - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Маникюрист-педикюрист 
8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика - втора
8150302 Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност – трета

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +