Стопанско управление и администрация

  34 Стопанско управление и администрация
 
Брокер 
3410301 Недвижими имоти - трета
-------------------------------------------------------
Търговски представител 
3410401 Търговия на едро и дребно - трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник в маркетингови дейности  
3420201 Маркетингови проучвания - втора
-------------------------------------------------------
Финансист 
3430101 Банково дело - трета
3430102 Застрахователно и осигурително дело - трета
-------------------------------------------------------
Финансов отчетник 
3430201 Финансова отчетност - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Данъчен и митнически посредник
3440201 Митническа и данъчна администрация - трета
3440202 Митническо и данъчно обслужване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Оперативен счетоводител 
3440301 Оперативно счетоводство – трета
--------------------------------------------------------------------------------  
Сътрудник в бизнес-услуги
3450401 Бизнес–услуги - втора
-------------------------------------------------------------------------------- 
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501 Малък и среден бизнес - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Икономист 
3451201  Индустрия - трета
3451202  Търговия - трета
3451203  Земеделско стопанство - трета
3451204  Икономика и мениджмънт - трета
3451205  Горско стопанство - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Офис - мениджър 
3460101 Бизнес – администрация – трета
--------------------------------------------------------------------------------  
Офис - секретар 
3460201  Административно обслужване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник по управление на индустриални отношения 
3470101  Индустриални отношения - трета

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +