Социални услуги

76 Социални услуги

Посредник на трудовата борса 
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник социални дейности 
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Помощник - възпитател 
7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +