Курсове и видео уроци

Мениджър етажна собственост – домоуправител

Мениджър етажна собственост – домоуправител

Продължителност: 60 учебни часа

Цена: 180 лева

Учебна програма:

1. Недвижими имоти - понятия, видове, основни правни изисквания.

2. Професионален домоуправител.

3. Управление на жилищни, административни и търговски сгради.

 • Управление на етажната собственост.
 • Представителство на обекта пред органи и институции.
 • Водене и съхраняване на Книга на собствениците по чл.7 от ЗУЕС.
 • Организиране и провеждане на общи събрания.
 • Контрол за спазването на приетите решения.
 • Организиране на събирането на месечни вноски.
 • Събиране на сумите и заплащане на режийните разходи.
 • Водене на касова наличност.
 • Организиране почистването на прилежащите общи части.
 • Създаване и управление на фонд "текущи и аварийни ремонти".
 • Помощ на собствениците и обитателите при изготвянето на вътрешен правилник.
 • Озеленяване и поддръжка на зелени площи.
 • Снегопочистване.
 • Организация на ремонти и контрол над изпълнението им.
 • Техническа поддръжка.
 • Организиране контрола за достъп, осигуряване на портиер / 24 часова невъоръжена охрана на сградата.

4. Консултации по ЗУЕС.

5. Управление на частни имоти - къщи, апартаменти, офиси, търговски помещения.

 • Периодични посещения с цел контрол на общото състояние на имота.
 • Организиране на почистването и текущата поддръжка на имота.
 • Поддръжка на зелени площи и басейни.
 • Представителство на собственика пред институции и органи и по ЗУЕС.
 • Заплащане на режийни разходи, данъци и такси.
 • Събиране и превод по банков път на наем. Съдействие за намиране на наематели.
 • Съдействие за застраховка на имота.
 • Организиране на текущи и спешни ремонти.

6. Управление на комплекси от затворен тип.

 • Поддръжка на зелени площи.
 • Поддръжка на басейни.
 • Поддръжка на детски площадки.
 • Почистване на прилежащите общи части.
 • Почистване и поддръжка на отделни стаи/апартаменти.
 • Техническа поддръжка на сградите.
 • Осигуряване на контрол за достъп/портиер/24 часова невъоръжена охрана.
 • Осигуряване на бизнес/личен асистент за чуждестранните гости и собственици.
 • Организиране на мероприятия в комплекса.
 • Професионален набор и подбор на обслужващ персонал.
 • Мениджмънт на комплекса.

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +