Курсове и видео уроци

Фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънт

Продължителност: 60 учебни часа

Цена: 180 лева

Учебна програма:

 1. Фасилити мениджмънт – общи понятия
 2. Определяне на стратегия за имота и управление на жизнения цикъл на сградите и съоръженията.
 3. Управление на площите и комуникационна инфраструктура.
 4. Управление на поддръжката на сградата.
 5. Администриране и управление на договори.
 6. Фасилити мениджмънт – информационни технологии, технически и софтуерни решения.
 7. Управление на риска.
 8. Планиране на ресурсите.
 9. Етажна собственост.
 10. Публично частно партньорство.
 11. Закон за енергийната ефективност.
 12. Енергийно обследване на сгради и сертифицирането им.
 13. Възобновяеми енергийни източници.
 14. Затворени жилищни комплекси.
 15. Зелени сгради.
 16. Пасивни сгради.

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +