За нас

ЕГ Консулт ООД е консултантска и обучителна фирма с 12 годишен опит на българския пазар.

Във времето, в което живеем се търсят хора с добра компетентност, а тя означава знание, умение да се прилага успешно на практика и позитивно отношение към работата и бизнеса. За да сме успешни и щастливи е важно да имаме знания, да ги прилагаме успешно на практика и да имаме позитивно отношение към работата и бизнеса.

Кои сме ние

Екип от млади и амбициозни хора.

Знаем колко високи са изискванията на глобалния пазар - търсят се хора с добра компетентност, а тя означава знание, умението да се прилага успешно на практика и позитивно отношение към работата и бизнеса.

Знаем, че във всеки един се крият неподозирани възможности и талант.

Дейността ни е насочена в следните области:

 • Професионално обучение
 • Езиково обучение
 • Подготовка за IELTS, FCE, CAE, CPE
 • Корпоративно обучение
 • Специализирани курсове и семинари
 • Обучение за лидери, за екипи, за обучители
 • Обучение в чужбина
 • Образование в чужбина
 • Подготовка за кандидатстване в чужбина
 • Онлайн бизнес Университет
 • Подбор на персонал
 • Работа по европейски програми и проекти
 • Организиране на бизнес пътувания, срещи, семинари, конференции
 • Онлайн бизнес Университет

Знаем колко е важно

- човек да знае и да може

- за всяка дейност да се сформира, мотивира и подготви точният екип

- да се разкрият пълния потенциал на всеки един и да се разкрие таланта му, за да намери най-подходящата за себе си позиция

- да се проучи потребността от обучение

- да се намерят най-подходящите квалифицирани обучители - практици с ценен бизнес опит

- да се повиши личната ефективност и резултатността от работата

- да развият навици и техники за управление поведението на човека и на събитията в бизнеса

- да се развиват и подобряват уменията за продажба – как да се привличат, убеждават и задържат клиентите, да се повишат продажбите и да се работи по-ефективно от конкурентите

- да се развиват и подобряват презентационните умения и уменията за водене на преговори

- да се развиват и подобряват мениджърските умения и уменията на лидерските екипи

- да се управлява времето и стреса в живота и на работното място

- да се развиват уменията за справяне с конфликти в екипа

- обучението да е подчинено на мисията, визията, на корпоративни ценности и на стратегическите цели на компанията