Видове обучения

Провеждат се професионални обучения за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на: 
· физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация.
· заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.
· безработни лица с последващо стажуване във фирми.
 
Форми и видове обучение, предлагани от ЕГ Консулт:
· Отворени обучения, в които темата е обявена и се предлагат за крайни клиенти и фирми
· Затворени вътрешно фирмени обучения – заявени от корпоративни клиенти според желанието и изискванията им. Темата, учебната програма и начина на провеждане се договарят конкретно и индивидуално
· Присъствени обучения – дневна, вечерна, съботно-неделна форма
· Дистанционни обучения
· Смесени обучения - теорията е дистанционна и присъствена, практиката - присъствена
· Групови обучения
· Индивидуални обучения
 
При присъствените и дистанционните обучения в Интернет в реално време използваме не само изнасяне на лекции, а и активни форми на обучение:
 
Дискусионен клуб
Бизнес експериментиране и симулации
Бизнес работилница с решаване на казуси
Бизнес коучинг
Бизнес ролеви игри
 
Дистанционните (online) обучения са индивидуални и могат да се провеждат в удобно за курсиста време.
ЕГ Консулт ООД има разработена собствена методика за дистанционна форма на обучение, която позволява лесен достъп до провежданите курсове по всяко време на денонощието и от всяка точка на света. Необходимо е курсистът да има само компютър и връзка с Интернет.
Това позволява на всички желаещи в страната и чужбина да преминат обучение и да получат документ за придобита квалификация по желана от тях професия и специалност.
 
Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни знания в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.
 
Преподавателите проследяват и направляват учебния процес.
Всички задачи за самостоятелна работа и всички курсови работи се разглеждат, оценяват и се дават съответни препоръки и насоки.
 
Осигурена е възможност за:
· писмено задаване на въпроси и получаване на отговор от преподавателя в рамките на 24 часа
· интерактивна онлайн консултация с преподавател
· участие във виртуални класни стаи
· присъствени консултации с преподавател.
 
При дистанционните обучения според учебния график се провеждат онлайн класни стаи с обучение, упражнения или консултации на живо.
 
Разполагаме допълнително с богата база от видеоуроци, които допълват получените знания.

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +