Специализирани езикови курсове

Ако са Ви необходими конкретни знания на английски език по определени теми, с удоволствие ще Ви предложим нашите специализирани обучения.

При запитване ще направим оферта според Вашите изисквания за продължителността, времето и мястото на провеждане и съответно за цената на обучението.

След обсъждане можем да предложим и други теми според Вашите изисквания.

Темите са следните:

 • Business English
 • English for Banking and Finance
 • English for Effective Presentations
 • Essential Strategies and Skills for Successful Negotiation
 • English for the Public Sector
 • English for Economics and Statistics
 • English for Sales and Marketing
 • English for Import and Export
 • English for International Trade
 • English for Legal Professionals
 • English for Insurance
 • English for Real estate’s specialists
 • English for Facilities Management
 • English for Flight Attendants and Cabin Crew
 • English for Aviation
 • English for Tour Guides
 • English for Automobile Industry
 • English for Pharmaceutical Industry
 • English for Medical Specialists
 • English for Tourism and Leisure Industry
 • English for Hospitality and Hotel Management
 • English for Events and Conference Management
 • English for Culinaryand Nutrition
 • English for Housekeepers
 • English for Hotel Staff
 • English for Food and Drink Staff
 • English for Taxi Drivers
 • English for Cashiers
 • English for Catering
 • English for Care work
 • English for Cleaners
 • English for Administration for School and Colleges
 • English for Agriculture, Conservation and Environment
 • English for Logistics, Distribution and Transportation
 • English for Oil, Gas, petroleum and Marine Industries
 • English for IT and Computing
 • English for Computer Systems and Software
 • English for Computer Programming
 • English for E-Commerce Applications
 • English for Web based development
 • English for Cyber security
 • English for the Fashion Industry
 • English for Self employed
 • English for voluntary
 • English for Effective Lecturing Skills in English
 • English for Retail  
 • English for Construction Workers

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +