Художник – изящни изкуства  
2110101 Живопис - трета 
2110102 Стенопис - трета

2110103 Графика - трета
2110111 Илюстрация и оформление на книгата - трета 

------------------------------------------------------- 
Фотограф 
2130201 Фотография - трета
------------------------------------------------------- 
Художник – приложни изкуства 
2150705 Иконопис - трета
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +