Хотелиер  
8110101 Организация на хотелиерството  - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
-------------------------------------------------------
Администратор в хотелиерството  
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +