Техник-растениевъд 
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трета
6210104 Селекция и семепроизводство - трета
6210105 Тютюнопроизводство - трета
6210106 Гъбопроизводство - трета
6210107 Растителна защита и агрохимия - трета
-------------------------------------------------------
Растениевъд
6210302 Полевъдство - втора
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
-------------------------------------------------------
Работник в растениевъдството  
6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +