Посредник на трудовата борса  
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник социални дейности  
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
-------------------------------------------------------
Помощник - възпитател  
7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета 

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +