Сътрудник в бизнес-услуги 
3450401 Бизнес–услуги - втора
-------------------------------------------------------
Сътрудник в малък и среден бизнес 
3450501 Малък и среден бизнес - втора
-------------------------------------------------------
Икономист  
3451201  Индустрия - трета
3451202  Търговия - трета
3451203  Земеделско стопанство - трета
3451204  Икономика и мениджмънт - трета
3451205  Горско стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Сътрудник по управление на индустриални отношения  
3470101  Индустриални отношения - трета 
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +