Техник на компютърни системи  
5230501 Компютърна техника и технологии - трета
5230502 Компютърни мрежи - трета
--------------------------------------------------------------------------------  
Монтьор на компютърни системи  
5230601 Компютърна техника и технологии - втора
5230602 Компютърни мрежи – втора  
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +