Фотограф 
2130201 Фотография - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен аниматор 
2130501 Компютърна анимация - трета
-------------------------------------------------------
Компютърен график 
2130601 Компютърна графика - трета
-------------------------------------------------------
Графичен дизайнер 
2130701 Графичен дизайн - трета
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +