Руски език

Russia 
Курсът по руски език е с продължение 50 учебни часа.
 
Формите на обучение са присъствена и дистанционна, като обучението може да е в група или индивидуално.
Продължителността на индивидуалното обучение се определя от всеки курсист.
Учебните материали, които се използват са от поредицата Диалог с Россией.
Курсът включва пълен пакет от услуги за придобиването на академични и практически познания по езика на определеното ниво.
 
След успешно приключване на обучението, всеки курсист получава сертификат за съответното завършено ниво на обучение, признат в България и в рамките на ЕС.
 
Цената на курс по руски език е 220 лв.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +