Здравословни и безопасни условия на труд

Във връзка с Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/2009 г)

организираме обучения по ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата - на задължително обучение по въпросите на безопасността и здравето при работа подлежат:

- на всеки две години - работодателите

- на всяка календарна година

= лицата по БЗР (безопасност и здраве при работа),

= членовете на КУТ (Комитет по условия на труд)

= членовете на ГУТ (Групата по условия на труд)

= лицата провеждащи съответните видове инструктаж.

Обученията имат за цел да се осигурят необходимите познания по безопасност и здраве при работа - за работодателите и  лицата, отговарящи по БЗР, за членовете на Комитетите и групите по условия на труд, за длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, както и за лицата провеждащи инструктажи.

При успешно завършване на обучението се издава сертификат, съобразно изискванията на чл.7 от Наредба РД-07-2/16.12.2009

Лектори:

Румен Димитров -  Собственик и експерт в служба по трудова медицина

д-р Петромила Петрова – Саръиванова – ръководител на СТМ


 

 Предлагаме следните обучения:

 

1. "Принципи и актуални постановки при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Новите промени и законови изисквания"

 Учебна програма

  1. Организация на дейността по безопасност и здраве при работа.
  2. Нормативна уредба, органи, задачи.
  3. Контрол за спазване на изискванията по  безопасност и здраве при работа
  4. Организация на документацията по БЗР. Практически насоки.
  5. Трудоустрояване – същност, задачи, нормативна уредба
  6. Стресът – елемент от факторите на работния процес и живота като цяло. Форми на профилактика.

 

2. "Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа”

Учебна програма

1. Действия на участниците в дейността по БЗР по време и след проверки на контролните органи от страна на ИА на ГИТ
    1.1. Структуриране и дейност на Комитети и групите по условия на труд:
           - протоколи и заповеди по учредяване; промяна в състава на КУТ/ГУТ;

           - документация, която водят членовете на КУТ, ГУТ – практически указания; задължения;
2. Увреждания на здравето, свързани с условията на труд. Трудови злополуки: видове /травматични и нетравматични; по чл. 55 ал. 1 и 2/. Особености при администрирането.
3. Нормативни изисквания, свързани със задължителното ежегодно застраховане на работещи за риска „Трудова злополука“

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Попълнете кратката форма и наш консултант ще се свърже с Вас до няколко дни.


captcha
Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +