Организиране на бизнес събития

Организиране на бизнес събития

Може да разчитате на нас при цялостното организиране на конференции и семинари, презентации, годишнини, наградни пътувания

Съвместно с партньора ни Инес Травел предлагаме:

- Изработване на цялостна стратегия за успешното провеждане на събитието

- Изготвяне на бази данни на участниците  

- Организация и координация

- Определяне на най-подходящото място

- Подредба, цялостен дизайн и създаване на атмосфера на залата в съответствие с темата на събитието

- Оборудване, аудио-визуална техника, декоративното оформление

- Използване на най-модерни технологии

- PR и реклама на събитието

- Изработка на WEB сайт с регистрация на участниците, facebook страница, присъствие в социалните мрежи

- Поканване и организиране на присъствието на участниците

- Изготвяне на информационни материали  – оформяне на текстовете, превод, изработка на лого, дизайн, визуални ефекти, отпечатване, разпространение

- Настаняване на участниците.

- Комплексно транспортно и логистично обслужване

- Кетъринг и контрол върху храните

- Програма по време на събитието

- Съпътстващи програми за участници и придружаващи лица

- Фото или видео заснемане

- Осигуряване на безопасността по време на конференцията

- Стриктно бюджетиране, постоянен финансов контрол и последващ финансов отчет

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +