Фирмени обучения

ЕГ Консулт има множество успешно реализирани обучения на фирми от различни браншове, неправителствени организации, държавни, общински, образователни и социални институции.

Предлагаме както за служителите, така и на ръководния персонал на фирмата:

- езиково обучение;
- професионална квалификация или преквалификация;
- специализирано обучение;
- обучение, което да бъде изцяло по Ваш план, който да отговаря изцяло за постигането на Вашите цели;

ЕГ Консулт работи с високо квалифицирани специалисти и преподаватели с отлична подготовка, с голям практически опит и доказани специалисти в областта си, внимателно подбрани, за да отговорят на необходимостта на организациите да се развиват, да изграждат отлични екипи и ефективни лидери за постигане целите на организацията.


Индивидуален подход към всеки клиент

За организиране и провеждане на обучението ние Ви предлагаме следните услуги:

- избор на тема и вид на обучението, като на Ваше разположение е екип от консултанти;

- съгласуване на темите според Вашите индивидуални предпочитания;

- избор на лектор - предлагаме лектори, като съобразяваме специфичните потребности на обучаваната организация с неговия професионален опит с цел постигане на оптимални резултати;

- подготовка на материали - ще обсъдим с Вас казуси от ежедневието и проблеми при работата с екипа, с партньори и с клиенти;

- разработване на материали за тренинга с включване на примери от практиката, ролеви игри и решаване на реални казуси;

- използване на съвременни аудиовизуални средства;

- съгласуване на всички материали с възложителите;Видове предлагани обучения

Професионална квалификация или преквалификация:

Предлагаме обучение по професия или по част от професия според изискванията на фирмата-заявител

Семинари и курсове:

- Мениджмънт

- Маркетинг и продажби

- Успешните продажби

- Изградане на Търговски Екип

- Изграждане на търговска марка

- Изкуството на водене на преговори

- Бизнес комуникация

- Умения и техники за презентиране

- Фасилити мениджмънт 

- Международен маркетинг

- Техника и управление на външнотърговската дейност

- Счетоводство и финанси

- Данъци и финансова администрация

- Бизнес стил, етикет и протокол

- Time Management - Управление на задачите, времето и приоритетите

- Стрес мениджмънт 

- Компютърно обучение

- Туризъм

- Хотелиерство

- Обслужващи дейности в туризма

- Организатор на туристическа агентска дейност

- Екскурзоводско обслужване

- Туристическа анимация

 

Ние Ви предлагаме:
- гъвкавост - изцяло се съобразяваме с времето, което отбележите, че желаете да се провежда обучението
- ефективно обучение - по време на обучението напредъка на курсистите се следи чрез тестове и изпити
- безпристрастно оценяване
- повишаване на ефективността на екипа

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +