Бизнес английски

Предлагаме изучаване на различни теми от Бизнес Английски.

За всяка тема нивата са за начинещи, средно напреднали и за напреднаали.

Може да се комбинират 2 или няколко теми.

Може да се изучават индивидуално или на групи.

Продължителността е от 30 до 60 учебни часа

Обучението е практически насочено с много примери от бизнеса. Проведените до сега обучения дадоха добър резултат.

При запитване ще предложим обучение, съобразено с нивото, времето, мястото, бюджета и всички специфични изисквания, които имате.

Предлаганите теми са следните:

 • Economics
 • Business environment
 • Organisation Structures
 • Marketing Strategy
 • Marketing and Sales Planning
 • E-marketing Communication
 • Effective Business communications
 • Developing Intelligent Personal Business Skills
 • The Secrets of Effective Presentations
 • English for business and management
 • Essential Strategies and Skills for Successful Negotiation
 • Research and Statistics
 • Information Technologies
 • Accounting
 • Finance
 • Business Planning and Goal Setting
 • Politics and Business
 • Culture and the Organisation
 • Business Culture and Ethics
 • Human resources
 • Recruiting
 • Customers and Customer Service
 • International Еconomics
 • Capital markets,
 • Branding,
 • Effective Leadership
 • Managing Ethically
 • Motivating and Influencing People
 • Making Decisions
 • Creativity and Problem Solving
 • Information systems project management,
 • Business Law,
 • Trade,
 • Intrepreneurship
 • Project management
 • Managerial accounting
 • Interpreting Business Accounts
 • Practical Accounting Analysis
 • Financial Management and Control
 • Business planning
 • Change management
 • Strategic management
 • Innovation and Research and Development
 • Market Leader - uses authoritative authentic content from the Financial Times to build the professional language and skills needed to communicate in the modern world of business.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +