Индивидуални обучения

Добра алтернатива за бързо постигане на отлични резултати във владеенето на чужд език е индивидуалната форма на обучение.

Предимствата на индивидуална форма на обучение са:

- Занятията се провеждат само с Вас, в удобно за Вас време.

- Вие избирате оптималната за Вас учебна система и интензивност на обучение

- Начинът на плащане позволява да планирате разходите си

- Разполагаме с съвременна база за обучение

- Предлагаме Ви иновативен подход и система за максимално усвоени знания и повишаване ефективността на обучението

- Преподаватели с дългогодишен опит

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +