Microsoft Word е многофункционална програма, която практически може да се използва във всяка сфера на дейност. Всяка съвременна професия изисква познания по текстообработка с Word за обработка на документи с различна сложност.

Microsoft Word служи за създаване на документи като писма, бележки или доклади, или за редактиране на вече съществуващи. 

В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Microsoft Wordпозволява директоното създаване и променяне на уебстраници.

Курсът по текстообработка с MS Word е подходящ както за начинаещи, така и за хора, които имат известни познания, но желаят да ги разширят и систематизират.

След завършване на курса Вие ще можете: 

 • Бързо и професионално да създавате и оформяте документи с произволна сложност. 
 • Да използвате бързи стилове за оформяне на документа. 
 • Да вмъквате и да рисувате изображения за нагледна илюстрация на текста. 
 • Да вмъквате и форматирате таблици в текста.
 • Да подготвяте документа за печат и да отпечатвате.

Вижте: Съдържание на курс - Word

Видео уроци

 • Среда на програмата Word 2010 - Част 1 : 22:32
 • Среда на програмата Word 2010 - Част 2 : 17:22
 • Работа с документ - Част 1 : 12:21
 • Работа с документ - Част 2 : 11:58
 • Работа с документ - Таблици : 08:49
 • Работа с документ - Изображения : 12:37
 • Бутон Insert - Oпций Illustrations/Links/Header/Footer/Symbols : 26:15
 • Бутон Insert - Page Layout : 15:31
 • Кутия Paragraph/Arrange - Функиций за проверка и редакция на текст : 17:02
 • Кутия Paragraph/Arrange - Обобщение : 22:00
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 1 : 20:07
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 2 : 08:14
 • Работа с текст и изображения - Упражнение 3 : 08:28
 • Създаване на рекламна брошура : 14:44
 • Създаване на туристическа реклама : 16:35
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 1 : 09:29
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 2 : 15:15
 • Оформяне на списание от няколко страници - Упражнение 3 : 13:05
 • Упражнения - Работа с shape : 08:57
 • Упражнения - Изработване на гаранционна карта : 17:28
 • Упражнения - Работа с shape, текст и рамки : 12:52
 • Упражнения - Текст в колони/Хиперлинк : 04:31
 • Упражнения - Форматиране на текст : 06:09
 • Упражнения - Форматиране на таблица : 14:17

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +