Проектирайте с мощните, гъвкави характеристики на AutoCAD, водещо приложение за 2D и 3D проектиране и конструиране в световен мащаб. С мощните 3D инструменти, създаващи всякакви форми, AutoCAD предлага иновации, които да повишават ефективността при проектиране и документиране, а инструментите за за програмиране, в комбинация с множеството допълнителни модули за разширение предоставят най-доброто по отношение на гъвкавостта, като Ви помагат да настроите софтуера според собствените Ви нужди и метод на работа.

AutoCAD е CAD-софтуерно приложение за двуизмерно и триизмерно проектиране ичертане. Разработва се и се продава от компанията Autodesk. Излиза за пръв път през декември 1982 г. Първоначалната идея била програмата да бъде по-евтина алтернатива на съществуващите по това време CAD-приложения, като в същото време дава повече възможности за специфични разширения, разработвани от потребителите. AutoCAD е и една от първите CAD-програми, работещи на персонален компютър.

Първите версии на AutoCAD използват примитиви (линии, полилинии, окръжности, дъги и текст) за конструиране на по-сложни обекти. От средата на 90-те, AutoCAD започва да поддържа потребителски обекти чрез С++ приложно-програмен интерфейс (API). Съвременните версии на AutoCAD включват системи за моделиране на плътни тела и инструменти за тримерно моделиране.

Вижте: Съдържание на курс - AutoCAD 3D

Видео уроци

 • Обединение, сечение и изваждане : 05:21
 • Изключване : 04:43
 • Модифициране на тела с помоща на логически операции : 28:02
 • Преместване на обекти : 10:36
 • Завъртане на обекти : 08:33
 • Промяна на ориентацията : 25:31
 • Преминаване от триизмерен в двуизмерен изглед : 16:47
 • Задаване на дебелина и широчина на поли линия : 10:53
 • Команди Convert to Solid и Convert to Surface : 18:13
 • Extrude, опции : 26:59
 • Presspul, опции : 19:18
 • Екструдиране по пътечка и под ъгъл : 34:25
 • Екструдиране на сложна фигура : 11:10
 • Потребителска координатна система : 08:05
 • Заобляне на тела : 05:02
 • Упражнение : 31:25
 • Loft - общт преглед : 09:36
 • Опции Cross - sections only : 08:01
 • Опции Path : 15:53
 • Опции Guides : 14:13
 • Sweep : 15:43
 • Revolve : 06:14
 • Команди Sweep и Revolve - Упражнение : 23:41
 • Ruled mashes и Tabulated mashes : 07:49
 • Edge 3D mashes и Revolved mashes : 10:39
 • 2D face, 3D face и 3D mash : 11:12
 • Команди за повърхнини - Упражнение : 18:57
 • Лентата Solid Editing - 1 част : 24:50
 • Лентата Solid Editing - 2 част : 21:04
 • Команда Flat Shot : 11:08
 • 2D блокове от 3D модели - Упражнение : 26:40
 • Довършване на изгледа : 08:57
 • Камери и изгледи : 20:06
 • Стандартни и потребителски материали : 37:59
 • File, Edit : 12:43
 • View, Insert : 13:29
 • Format, Tools : 22:02
 • Draw, Dimension : 10:15
 • Modify, Windows : 08:55
 • Help, Express : 15:48
 • Специални термини : 09:16
 • Изгледи : 12:42
 • Команди : 13:16
 • Опции при изчертаване на примитиви : 21:18
 • Логически операции над тела : 08:30

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +