Adobe InDesign е предназначен за макетиране и оформление на черно-бели и цветни илюстровани издания. С InDesign можем сами без никакви затруднения да си създадем своето издание и след това да си го четем и качваме на нашия iPadAndroid или Blackberry таблет.

След завършване на курса Вие ще можете:

 • Да оформяте текстова и графична информация  
 • Професионално да съставяте макет на публикациите.
 • Да оформяте публикациите "по образец" в точно съответствие с изходния макет.
 • Да оформяте брошури, списания, вестници, книги и др. 
 • Да използувате стилове за ускоряване и повишаване качеството на оформлението.
 • Да прилагате цветови схеми и специални ефекти за повишаване на изразителността на публикациите.
 • Да извършвате предпечатна подготовка на публикациите.
 • Да настройвате параметрите при отпечатване.
 • Да експортирате публикацията в PDF формат.

Задължителна предварителна подготовка: 

 • Базова компютърна грамотност, Windows и Internet.

Вижте: Съдържание на курс - InDesign

Видео уроци

 • Интерфейс на програмата - Част 1 : 08:58
 • Интерфейс на програмата - Част 2 : 13:51
 • Интерфейс на програмата - Част 3 : 09:45
 • Интерфейс на програмата - Част 4 : 06:52
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 1 : 19:06
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 2 : 08:38
 • Панели, настройки на текст и импортиране - Част 3 : 15:13
 • Работа с текст и текстови рамки - Част 1 : 37:49
 • Работа с текст и текстови рамки - Част 2 : 05:29
 • Създаване на таблици - Текст по пътечка : 17:49
 • Рисуване в InDesign - Част 1 : 15:02
 • Рисуване в InDesign - Част 2 : 24:56
 • Работа с цветове в обектите : 32:05
 • Страниране : 37:44
 • Обединяване на текст и графика : 09:23
 • Работа със страници в панела Pages : 12:52
 • Изрязване, подравняване и преобразуване на обекти : 29:45
 • Усвояване на цветовете и разпечатването : 41:11
 • Интегриране на In Design - Експортиране на документи : 27:33
 • Упражнение 1 - Text Warp : 16:46
 • Упражнение 2 - Text Warp : 23:59
 • Упражнение 3 - Текст по пътечка : 18:25
 • Упражнение 4 - Таблици : 14:46
 • Упражнение 5 – Многолистов календар : 25:18
 • Упражнение 6 - Панела Pages : 23:07
 • Упражнение 7 - Създаване на интерактивни бутони : 11:36
 • Упражнение 8 - Страниране, видове : 56:44
 • Упражнение 9 - Създаване на картичка в InDesign : 14:54
 • Упражнение 10 - Изработване на покана : 16:58
 • Упражнение 11 - Страници от списание : 11:52
 • Упражнение 12 - Работа с Frame Tool и Rectangle Tool : 07:49
 • Упражнение 13 - Флайери : 30:34

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +