3DS Max е софтуер за 3D компютърна графика. Тази програма се ползва за 3D моделиране, анимиране и рендъринг. 3DS Max е една от най-мощните и същевременно най-предпочитаните за използване в бизнеса за създаване на 3D филмови ефекти, генериране на реалистични персонажи за най-продаваните игри, представяне на богати и комплексни проектни визуализации.

Какво ще научите по време на 3DS Max уроците:

 • Основнипринципи и закони на 3D анимацията;
 • Специфичнитехники за анимация в 3dsMax;
 • Работа с материали, осветление ирендване на анимации;
 • Анимация на текст;
 • Създаване на частици и динамични ефекти, симулация на меки и твърди тела;
 • Анимация на типажи

Вижте: Съдържание на курс - 3DS MAX

Видео уроци

 • Viewports : 13:14
 • Навигация : 05:40
 • Command Panel - създаване на обекти : 20:10
 • Command Panel - модифициране на обекти : 08:13
 • Pivot point, модификатори : 43:25
 • Команди Units и Clone, базови и съставни обекти : 24:54
 • Записване на файл. Обединяване на обекти от 2 файла : 20:54
 • Aнимиране на обекти : 46:11
 • Координатни системи. Инструменти Snap и Align : 27:57
 • Фигури : 21:00
 • Модификатор струговане. Работа с материали : 46:02
 • Модификатори на плътни тела : 44:52
 • Текстура Multi / Sub - Object и релеф : 46:46
 • Създаване на бутилка : 46:13
 • Довършване на вътрешността на бутилката : 09:10
 • Създаване на тапа. Артефакти : 37:10
 • Светлина, като от прозорец върху бaлон : 45:44
 • Работа със светлинни източници : 45:15
 • Визуализиране на файл от AutoCAD - 1 част : 49:00
 • Визуализиране на файл от AutoCAD - 2 част : 42:57
 • Движение на камера по пътечка : 45:45

Зопзнайте се с нашия учител

Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Графичен дизайн

Видео уроци

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +