ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ  ЖИВОТНИТЕ – ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (овце и кози, развъждани и отглеждани във ферма)

 

Обучение като част от професия ЖИВОТНОВЪД, код 621050,

специалност ОВЦЕВЪДСТВО, код 621050,

втора степен на професионална квалификация,

професионално направление РАСТЕНИЕВЪДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО

 

Срок на обучение: 3 дни

Общ брой часове: 24

От които:

      брой часове по теория: 6

      брой часове по практика: 18

Форма на обучение: присъствена или присъствено-дистанционна

Организационна форма: квалификационен курс

Цена: 150 лева

Център за професионално обучение към ЕГ Консулт  е одобрен със Становище от БАБХ изх.№ ЗЖКФ – 385 от 30.06.2020 год. за придобиване на право за провеждане на обучения и издаване на удостоверения за завършен курс по тема ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ  ЖИВОТНИТЕ – ДРЕБНИ  ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ.

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за преминало обучение.

За да отговори на високите изисквания на потребителите, хуманното отношение към

животните е залегнало като основен принцип в прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз.

В Европейското право животните са признати за „съзнателни, чувствителни същества” и с това се променя техния статут от “вещи” на същества, които могат да усещат както болка и страдание, така и положителни емоции.

С това страните членки на Европейския Съюз във връзка с Общата селскостопанска политика на Европа са задължени да въведат съответните законодателни, административни и други необходими разпоредби, за да осигурят защитата на животните:

 • при отглеждането им,
 • при търговията с тях,
 • при транспортирането им,
 • при добив на продукти от животински произход и на суровини за производство на храни за човека,
 • при клане, умъртвяване и евтаназия
 • при научни изследвания

Подобряването на хуманното отношение към животните е основен фактор за

подобряване здравето на животните и на безопасността и качеството на хранителните продукти.

За да са безопасни храните и животинските продукти, животните, от които те произхождат, трябва да са здрави и щастливи.

 

Учебна програма: 

 

ТЕОРИЯ

 1. Здравословни и безопасни условия на труд в животновъдството и при допълнителните действия за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните – ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ – 2 учебни часа
 2. Действащо законодателство - изисквания и правила за защита и хуманно отношение към животните, основани на разпоредбите в националното и европейско законодателство и на стандартите и препоръките на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) – 2 учебни часа
 3. Контрол за спазване на изискванията и правилата. Норми, процедури и методи за контрол – 1 учебен час
 4. Влияние на стреса, нараняванията, болката и нехуманното отношение към животните върху качеството на месото и страничните животински продукти, получени от дребни преживни животни – 1 учебен час

 

ПРАКТИКА

 1. Изисквания и правила за защита и хуманно отношение при отглеждане на дребни преживни животни – овце и кози развъждани и отглеждани във ферма 14 учебни часа
 2. Изисквания и правила за защита и хуманно отношение към дребни преживни животни при транспортирането им – 2 учебни часа
 3. Изисквания и правила за защита и хуманно отношение към дребни преживни животни при търговията с тях – 2 учебни часа

 

Важна информация:

За записване срокът за изпращане на заявка за обучение: 3 работни дни преди стартиране на обучението на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Консултации При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси,  участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации.

Отговорник от фирмата:  Мария Накева – 0887 454149

Цената на обучението е 150 лева.

Банковите детайли са:

ЕГ Консулт ООД

Райфайзен банк

IBAN:  BG85RZBB91551008566130

BIC code:  RZBBBGSF