UANDT2.pngerasmus.jpg

На 1 Септември 2016 ЕГ Консулт ще започне интернационалното партньорство по изработка на проекта "Understand and Teach" към програмата Еразъм +.

Проектът се цели да предостави достъпни материали на учители и родители с които те да могат да установяват случаите на дислексия у децата. 

Повече информация можете да намерите на адрес:

www.understand-and-teach.eu

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +