Записване

Условия за записване за обучения: 
За да може даден курсист да се запише за обучение към ЦПО към към ЕГ Консулт е необходимо да отговаря на следните условия:
  • Да има навършени 16 години
  • Да има завършено средно или висше образование
  • Да има добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната професия.
 
Необходими документи:
  • При записване трябва да предоставите следните документи:
  • Заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /попълва се на място/
  • Диплома за завършено образование
  • Снимки (паспортен формат) -2 броя
 
Приемането на кандидати за обучение са извършва по документи и събеседване, проведено присъствено или онлайн.
До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията за обучение и са предоставили необходимите документи за записване.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +