Курсове, обучения и семинари

Професионални обучения и курсове за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности

Топ оферти

Пчелар

Обучението е по част от професия Животновъд

Агроекология и биологично земеделие

Обучението е по част от професия Фермер

Агроекология

Обучението е по част от професия Фермер

Компоненти околна среда

Опазване и използване на компонентите на околната среда в земеделието

ПРЗ

Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

Фермер–земеделец

Обучение Фермер-земеделец

Козметика

Курс - Козметика

Пчелар 30 часа

Кратко обучение

Видео уроци